Landmand dømt for overtrædelse af miljøreglerne – og myndighederne dømt for nøl.

Straffen for overtrædelse af reglerne om produktionstilladelser blev skærpet betydeligt fra den 1. januar 2007. Tidligere var straffen for overtrædelse 10.000 kr., og der skete ikke konfiskation af fortjenesten ved overtrædelse.
Efter skærpelsen konfiskeres fortjenesten, beregnet som dækningsbidrag 1, og der pålægges en bøde på 25 % af fortjenesten.

Millionkrav i bøde og konfiskation
I en sag fra Agerskov var en landmand tiltalt for at have udvidet sin besætning uden tilladelse fra 256 DE til 421 DE i perioden fra 2004 til 2008, hvor han blev ”afsløret” under en kontrol.

Hans fortjeneste i perioden 1. januar 2007 - 31. juli 2008 var beregnet til knap 1,8 mio. kr. Anklageren krævede dette beløb konfiskeret og landmanden idømt en bøde på 440.000 kr., - i alt et krav på 2.240.000 kr.!

Landmanden havde søgt om tilladelse til produktionsudvidelse i 2005. Denne tilladelse fik han i 2009, men den blev påklaget og var først endelig i 2011.
Sagen blev behandlet i byretten, hvor der faldt dom i marts 2013, og derefter i Vestre Landsret, som afsagde dom den 14. maj 2014.

Landsretten godkendte i princippet anklagerens beregning af bøden og konfiskationskravet. Landsretten udtalte desuden, at det var uden betydning for spørgsmålet om skyld, at der ikke var sket skade på miljøet, og at landmanden havde søgt – og senere fået – tilladelse til udvidelsen.

Myndighederne havde smølet
For den konkrete landmand gik det dog ikke så galt: Landsretten lagde vægt på, dels at kommunen havde været uhyggeligt længe om at behandle hans miljøansøgning, dels at politiet havde sigtet ham for lovovertrædelsen i november 2008, men først havde sendt sagen i retten godt 3 år senere.

Da der desuden ikke var sket skade på miljøet, og der senere blev givet tilladelse til den større produktion uden krav om ændringer på bedriften, blev bøden nedsat til 100.000 kr. Statskassen blev dømt til at betale en del af advokatomkostningerne, og der blev intet konfiskeret. Det sidste var dog på et hængende hår: én af landsrettens 3 dommere stemte for at konfiskere fortjenesten på 1,7 millioner. Heldigvis for landmanden var det flertallet på 2 dommere, der blev afgørende, og han blev derfor frifundet for konfiskationskravet.

Hvad kan du gøre?
Som Mette Ibsen-Fromm har beskrevet det i Grobund nr. 3/2014, er det vigtigt, at du har fuldstændig styr på dine produktionstilladelser og på registreringen af din besætning. Dette blev også illustreret i sagen fra Agerskov: Landmanden havde 2 ejendomme og havde rent fysisk fordelt besætningen mellem dem. Men i CHR var hele besætningen registreret på én ejendom, og det kom ham til skade.

Hvis du er i tvivl om rækkevidden af din produktionstilladelse, så kontakt miljøafdelingen i Jysk Landbrugsrådgivning.