Folketinget har den 8. april 2014 vedtaget lovforslag L 74 A om skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde mv. 

Lovforslaget, der er et led i regeringens indsats for at forbedre færdselssikkerheden, medfører en markant skærpelse af bødestraffen ved hastighedsovertrædelser på strækninger med vejarbejde, ligesom vedtagelsen udvider anvendelsesområdet for betingede frakendelser som følge af hastighedsoverskridelser på sådanne strækninger.  

Med virkning fra den 15. april 2014 fordobles bødeniveauet for hastighedsovertrædelser i forhold til det hidtidige niveau. Selve bødefastsættelsen sker som hidtil med udgangspunkt i den procentvise hastighedsoverskridelse – men fordobles altså i de situationer, hvor hastighedsoverskridelsen er sket på strækninger, hvor det er tydeligt, at den generelle hastighedsgrænse midlertidigt er nedsat af hensyn til vejarbejde. 

Ligeledes med virkning fra den 15. april 2014 udvides anvendelsesområdet for betingede frakendelser af førerretten. Betinget frakendelse sker således fremover allerede ved en hastighedsoverskridelse på mere end 40 pct. mod den nuværende grænse på 60 pct. 

Betinget frakendelse for hastighedsoverskridelser på alle øvrige vejstrækninger sker fortsat ved overskridelser på mere end 60 pct.