Registrering af .dk-domæner sker via DK Hostmaster, der har ansvaret for at opbevare og vedligeholde alle relevante oplysninger omkring danske domænenavne.

DK Hostmasters kompetencer følger bl.a. af Domæneloven, men også Lov om personoplysninger og E-handelsloven har betydning for retsforholdet.

Omfanget af oplysninger om domæne-registranter følger af Domænelovens § 8, hvorefter DK Hostmaster er forpligtet til at opdatere den centrale database med oplysninger omkring registranters navn, adresse og telefonnummer ligesom DK Hostmaster skal sikre, at disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Dette kaldes også for whois oplysninger.

Udgangspunktet er derfor, at det ikke er muligt at være anonym ejer af et .dk-domæne.

En undtagelse hertil findes dog i Domænelovens § 8, stk. 3. Bestemmelsen åbner mulighed for, at registranter kan bede om, at de personlige oplysninger anonymiseres, hvis oplysningerne i henhold til anden lovgivning er undtaget offentligheden – fx, hvis man er oprettet med navne- og adresse beskyttelse i CPR-registret.

Man bør dog altid være opmærksom på, at DK Hostmaster i visse tilfælde har pligt til at videregive oplysningerne til offentlige myndigheder.

Hvordan søger man oplysninger omkring et .dk-domæne?

På DK Hostmasters hjemmeside (dk-hostmaster.dk) kan man ved en let søgning hente oplysningerne på domæneregistranten. Klik ind på sektionen ”find .dk domænenavn” og klik derefter på ”søg”.

Tilføj Advokatgruppen.dk til dine fortrukne hjemmesider og følg udviklingen indenfor IT-retten.