Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) blev i sommeren 2010 bedt om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udvikle en vejledning med tilhørende eksempel på regnskab for en andelsboligforening.

Opdraget kom i forlængelse af en række eksempler på andelsboligforeninger, som havde indgået renteswaps eller optaget trappelån. E&S har den 22. december 2010 offentliggjort vejledningen på deres hjemmeside, og anfører i tilknytning hertil:

”Derfor har vi udarbejdet en vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt "modelregnskab", som det anbefales at bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.”

 

Relaterede links