I foråret sidste år vedtog Folketinget at indføre objektivt ansvar for ejeren af et køretøj, såfremt det ved automatisk hastighedskontrol (fotovogn) konstateres, at køretøjet har overtrådt hastighedsgrænserne.

Ved indførelsen af det objektive ansvar kan ejeren således pålægges at betale en bøde, uanset at ejeren ikke er skyldig i overtrædelsen af hastighedsgrænserne.

Politiet skal således ikke længere påvise, hvem der førte køretøjet i gerningsøjeblikket.

Det medfører, at de mange arbejdsgivere, der har ansatte som benytter køretøjer ejet af arbejdsgiver, vil komme til at hæfte for de ansattes fartbøder, såfremt de ansatte ikke vil vedkende sig at have ført køretøjet.

Kan arbejdsgiveren ikke få den ansatte til at anerkende forseelsen, vil arbejdsgiveren skulle betale bøden, selvom arbejdsgiveren ikke er ansvarlig for hastighedsovertrædelsen.

Det objektive ansvar gælder alene hastighedsovertrædelser på under 30 procent, hvorfor arbejdsgiveren ikke vil skulle hæfte for overtrædelser, der medfører klip i kørekortet. I tilfælde hvor forseelsen kan medføre et klip, vil politiet således fortsat skulle påvise identiteten af den skyldige.

Desuden gælder det objektive ansvar kun for overtrædelser, der konstateres med automatisk trafikkontrol.

Det må dog forventes, at det objektive ansvar vil kunne få vidtrækkende konsekvenser for arbejdsgiverne, da politiet ca. firedobler antallet af fotovogne i 2015.

Loven er endnu ikke trådt i kraft, men forventes at træde i kraft i løbet af nogle få måneder.

Ladegaard, Rasmussen & partnere opfordrer derfor de erhvervsdrivende, der råder over køretøjer som anvendes af de ansatte, til at imødekomme lovændringen.

De berørte erhvervsdrivende bør sørge for, at de ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter anfører, at de ansatte ved brug af virksomhedens transportmidler skal overholde hastighedsgrænserne.

Overholdes hastighedsgrænserne ikke, skal det anføres i kontrakterne, at det kan få ansættelsesretlige og økonomiske konsekvenser.

Det bør endvidere specifikt anføres, at arbejdsgiveren kan modregne i den ansattes løn, såfremt den ansatte ikke vil skrive under på at have været fører af bilen, og dette uden videre kan konstateres.