Landbrug & Fødevarer har klaget over vandplanerne ved Natur- og Miljøklagenævnet, og anlægger en retssag ved domstolene. Hvis de vinder sagen hos nævnet og/eller ved domstolene, får de tilsidesat samtlige statslige vandplaner som ugyldige i deres helhed, og en retssag anlagt af den enkelte lodsejer/landmand vil være unødvendig.

Vinder Landbrug & Fødevarer ikke en af sagerne, er det op til den enkelte lodsejer/landmand, at sikre sig muligheden for at få tilsidesat vandplansreguleringen af den enkeltes ejendom.


Er du blevet ramt af vandplanerne på en uacceptabel måde, og vil du være sikker på, at bevare muligheden for at få tilsidesat vandplanen for din bedrifts ejendom, skal du senest torsdag den 30. april 2015 klokken 15:00 anlægge en retssag mod Naturstyrelsen.

Landbrug & Fødevarer har fået udarbejdet et eksempel til en minimalstævning og et følgebrev til retten, der kan benyttes, hvis du ønsker muligheden for at få tilsidesat vandplansreguleringen af din ejendom i tilfældet af, at Landbrug & Fødevare ikke vinder sagen.