Flere og flere handler foregår i dag på nettet, og derfor er det også nødvendigt med stort fokus på sikkerheden i forhold til betalingsoplysninger. Vi er i takt med den teknologiske udvikling blevet bedre til at sikre os imod svindel. Desværre bliver svindlerne også dygtigere med hjælp fra bl.a. avanceret software, som gør, at man som forbruger alligevel kan være uheldig og på en eller anden måde blive lokket til at opgive sine betalingsoplysninger. Heldigvis er der visse sikkerhedsforanstaltninger man kan tage sig:

-       De fleste troværdige webbutikker i Danmark er e-mærkede, hvilket er et ekstra tegn på, at dette er en sikker webside.

-       Hvis adressen starter med ”https” i stedet for kun ”http”, er dette også et tegn på, at hjemmesiden er den, som den udgiver sig for.

-       Læg derudover mærke til om priserne er skæve, eller om siden bruger dårligt dansk og/eller er fyldt med stavefejl. Sikkerhedsmæssigt er dette ikke et godt tegn.

Det bedste råd er dog: Hold løbende øje med din konto. Kontakt straks din bank og bed dem spærre dit kort, hvis der er en transaktion, du ikke kender til.

Hvis du er i tvivl om en webbutik er troværdig eller ej, så bør du undlade at benytte den.

 

Ved nethandel

Hvis der er trukket penge, efter du har handlet på nettet,henvend dig da til din bank inden for kort tid og gerne med dokumentation. Banken kan derefter i de nedenstående tilfælde hjælpe dig med at tilbageføre dine penge. Nægter banken dette, kan det påklages til Pengeinstitutankenævnet.

 Tilfælde, hvor du kan få dine penge tilbage:

Penge er trukket   uden en aftale

Der er trukket   flere penge end aftalt

Varen er ikke   modtaget

Du skal blive gjort tydeligt opmærksom på, hvis du bliver   bundet af et abonnement ved at sige ja, til fx en prøveperiode.

 

Hvis dette ikke er tilfældet, er aftalen ugyldig, og du kan   få dine penge retur.

 

OBS: Der skal gøres indsigelse senest 8 uger efter, pengene   er trukket.

Virksomheden må kun trække det aftalte beløb.

 

Hvis der alligevel bliver trukket et højere beløb end   aftalt, kan banken hjælpe med at føre disse penge tilbage.

Gør virksomheden opmærksom på, at du ikke har modtaget varen   som aftalt, og at du ønsker denne leveret.

 

Hvis du alligevel ikke modtager varen efter en angiven   tidsfrist, gør dem da opmærksom på, at du ønsker at hæve købet og ønsker   pengene returneret.

 

Kontakt banken, hvis virksomheden ikke efterlever disse   krav.

 

Ved misbrug af betalingskort

Hvis uheldet er ude og du bliver udsat for misbrug af dit betalingskort, skal dette straks meldes til banken. Kravet på tilbagebetaling af pengene kan bortfalde, hvis man er passiv. Misbruget kan derfor senest meldes 13 måneder efter, det er sket.

Ifølge betalingstjenesteloven skal banken bære tabet, når kortindehaveren erklærer sit betalingskort for misbrugt. Dog hæfter kortindehaveren typisk for en selvrisiko, men denne kan variere i forhold til, hvorfor misbruget fandt sted. Ved f.eks. vold eller trussel herom vil der ikke være tale om en selvrisiko.

 

Typer af selvrisiko:

1.100 kr.

                  8.000 kr.

Ubegrænset

Hvis pinkoden er mistet, uanset om dette kan bebrejdes   kortindehaveren.

Hvis kortindehaveren undlader snarest muligt at underrette   kortudbyderen om misbruget.

 

Hvis kortindehaveren overgiver pinkoden, selvom denne burde   indse risikoen for misbrug.

 

Hvis der er udvist groft uforsvarlig adfærd ved opbevaringen   af pinkoden.

Hvis kortindehaveren selv oplyser pinkoden.

 

 

Konklusionen er derfor, at man som forbruger i dag er rigtig godt stillet, hvis man bliver udsat for misbrug af sine betalingsoplysninger på den ene eller anden måde. Hvis uheldet er ude, er der hjælp at hente, og så længe man er opmærksom på problemet, er der ikke noget i vejen for, at man fortsat kan føle sig sikker i forhold til bl.a. handel på nettet.

 

Vi bistår gerne i sager vedrørende uberettigede træk på dit betalingskort, men man skal være opmærksom på, at honoraret ved i sager vedrørende småkøb mv. risikerer at overstige det omtvistede beløb.