Fra 2.7.2016 er der visse mindstekrav til attester for den obligatoriske tiårige byggeansvarsforsikring

Byggefirmaer skal kunne fremvise en forsikring, der dækker deres tiårige ansvarsforsikring for et byggeri eller større bygningsarbejde.

Med hensyn til den obligatoriske byggeansvarsforsikring RCD skal alle byggefirmaer, hvis tiårige byggegaranti er omfattet af bestemmelserne i Code civils § 1792 ff. for større bygningsarbejder efter levering have en særlig obligatorisk forsikring, der dækker deres tiårige erhvervsansvar (RCD). En entreprenør inden for byggebranchen skal kunne fremvise en forsikringsattest, der skal vedlægges hans tilbud og faktura.

Lovpligtige modeller for attester

Macron-loven af 6.8.2015 har fastsat en ”forsikringsattest-model” for ansvarsforsikring med et mindstekrav til indhold. Den er således indført efter en bekendtgørelse, der er offentliggjort i Journal Officiel (statstidende) den 13.1.2016.

Bekendtgørelsen indfører for alle byggepladser en attest-model for en police, der er indgået individuelt, og med særlige angivelser, hvis den drejer sig om en specifik byggeplads. En særlig model skal anvendes der, hvor en meget stor byggeplads giver anledning til en kollektiv tiårig byggeansvarsforsikring (CCRD). I hvert fald kan et forsikringsselskab ikke i en attest indsætte en angivelse, ”der tilsidesætter eller begrænser omfanget af mindstekrav". Hvis forsikringsselskabet vil henvise til policemæssige bestemmelser, skal de gengives i attesten. Med forbehold herfor kan attesten indeholde angivelser, der drejer sig om andre garantier eller udvidelse af policen.

Fra 2.7.2016 gælder disse ny regler attester, der er udstedt efter 1. juli 2016, og som omhandler byggerier, hvor byggepladsen er åbnet efter 1. juli 2016. Dato for byggepladsens åbning bestemmes i fransk forsikringslov (Code des Assurances).

I praksis skal ethvert byggefirma i god tid orienteres om, at det over for sit forsikringsselskab skal forlange udlevering af attester, der er i orden.

Enhver økonomisk aktør, bygherre eller administrator skal sørge for at have attester, der svarer til de forskellige byggerier. Notaren skal på sin side huske at vedlægge attesterne i skøderne.