Ugyldigt vilkår i ansættelsesbevis udløste ingen godtgørelse

Udviklingschef krævede 100.000 kr. for ugyldigt vilkår i ansættelsesbeviset, men Odense Byret frikendte virksomheden.

Afsnit i kontrakt var ugyldigt

Virksomheden havde i medarbejderens ansættelsesbevis indsat et afsnit om, at medarbejderen ikke ville få ekstra betaling, hvis han var med til at udvikle opfindelser, mens han var ansat.

Problemet var, at dette vilkår sandsynligvis ville være i strid med loven om arbejdstageres opfindelser og dermed ugyldigt. Loven skal beskytte medarbejderen. Derfor er det ikke muligt at aftale ringere vilkår for medarbejderen, end dem loven giver.


Medarbejderens fagforbund mente, at vilkåret var ulovligt og krævede en godtgørelse på 100.000 kr. for fejl i ansættelsesbeviset.

Ugyldigt afsnit var lovligt aftalt

Byretten afgjorde at ansættelsesbeviset ikke var i strid med loven. Derfor skulle virksomheden ikke betale godtgørelse.

Retten lagde vægt på, at ansættelsesbeviset skal vise, hvad medarbejderen og virksomheden konkret har aftalt. Uanset om aftalen er i strid med lovgivning eller overenskomster. 

Det gjorde ansættelsesbeviset i denne sag. Derfor var det ikke en fejl i ansættelsesbeviset og virksomheden slap for at betale en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Højesteret har i en tidligere sag fra 2004 fastslået, at en løn, der er i strid med overenskomsten, ikke nødvendigvis udløser en godtgørelse efter Ansættelsesbevisloven.

Hvis lønnen i ansættelsesbeviset er et udtryk for den aftale, der er lavet mellem parterne, udløser det ikke godtgørelse for fejl i ansættelsesbeviset. Retten var enig i, at der var tale om en sammenlignelig situation i denne sag og frikendte virksomheden.

Reglerne om godtgørelse for fejl i ansættelsesbeviser er først og fremmest relevante, hvis der er uenighed mellem medarbejderen og virksomheden om, hvad der egentligt er aftalt i ansættelsesbeviset.

Ansættelsesvilkår, der er i strid med anden lovgivning, skal bedømmes efter denne lovgivning – ikke efter loven om ansættelsesbeviser.