Domænenavne

Internettet er i dag et af de vigtigste markedsføringsredskaber for de fleste virksomheder. Opnåelsen af det rette domænenavn kan derfor være afgørende for en virksomheds muligheder for at udnytte internettet optimalt.

Hvorledes registreres et domænenavn?

I Danmark sker registrering under .dk domænet, mens registrering af domænenavne i udlandet sker under de relevante landekodedomæner, såsom .se for Sverige, .co.uk for England, og .de for Tyskland.

Herudover findes de såkaldte "generiske" domæner som ikke knyttes til et bestemt land. Af disse domæner er .com, som står for "commercial", eller .biz, som står for "business", normalt de mest interessante for virksomheder. Af andre generiske domæner kan nævnes .net (specielt relevant for IT-firmaer), og .org (relevant for organisationer).

Registrering af domænenavne sker via de mange udbydere af domænenavns-registreringer i Danmark og i udlandet. Oftest vil det være hensigtsmæssigt at samle alle domænenavnsregistreringer hos en udbyder.

Hvorledes håndhæves og sikres domænenavne?

Domænenavne kan registreres under mere end 350 forskellige domæner. Hertil kommer at domænenavnssystemet generelt ikke er brancheopdelt på samme måde som ved registrering af varemærker.

Dette medfører, at samme varemærke kan være registreret som domænenavn for forskellige virksomheder eller personer. Dette kan f.eks. skyldes, at samme varemærke anvendes af to parter, som har lige god ret til domænenavnet, og derfor har registreret domænenavnet under forskellige domæner. I andre tilfælde sker registreringen af såkaldte pirater, som alene registrerer det kendte varemærke eller varianter heraf med henblik på senere videresalg med fortjeneste for øje til varemærkeindehaveren.

I Danmark kan sager om retten til domænenavne indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. Nævnet, som er sammensat af eksperter indenfor bl.a. varemærkeret, har bred kompetence til at afgøre sådanne sager. Også andre lande har eller er ved at indføre tilsvarende klagenævn.

For så vidt angår de generiske domæner, samt en række landedomæner, kan en sag om retten til et domænenavn indbringes for et internationalt klagenævn med henblik på at opnå en hurtig og - i sammenligning med retssager - billigere afgørelse. Det mest kendte klagenævn hører under FN-organisationen World Intellectual Property Organisation, WIPO.

Det er derfor nødvendigt at formulere en strategi for, under hvilke domæner en virksomheds varemærker skal registreres, samt at være klar over mulighederne for at reagere overfor andre virksomheders eller personers registrering af samme varemærke som domænenavn.