Den 11. april 2014 afgjorde Klagenævnet for Domænenavne en tvist mellem klageren Brændeovnsshoppen ApS og indklagede Brændeovnsspecialisterne ApS om retten til domænet ”brændeovn-shop.dk”.

En erhvervsdrivende må naturligvis benytte sit eget varemærke som domænenavn. Hvis andre derimod registrer noget som domænenavn, der er identisk med ens varemærke, foreligger der en varemærkekrænkelse, hvis domænenavnet anvendes erhvervsmæssigt.  

 

I den konkrete sag opstod tvisten i forbindelse med indklagedes registrering af domænet ”brændeovn-shop.dk”, idet klageren otte år forinden havde registreret domænet ”brændovns-shoppen.dk”. I forbindelse med klagens behandling for nævnet blev det af klageren blandt andet gjort gældende, at det af indklagede registrerede domænenavn var forveksleligt med klagerens domæne og kendetegn. Det blev tillige gjort gældende, at det af indklagede registrerede domænenavn havde ført til misforståelser og forvekslinger hos klagerens kunder. Endelig blev det gjort gældende, at klagerens kendetegn: ”Brændeovnsshoppen” havde tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde retlig beskyttelse, samt at indklagedes registrering af domænenavnet var i strid med domænelovens § 12, stk. 1 og markedsføringslovens § 18.

 

Heroverfor gjorde indklagede gældende, at indklagede aldrig havde oplevet problemer med kunder, der havde forvekslet de to virksomheder med hinanden. Det blev tillige gjort gældende, at klageren ikke havde ført den fornødne dokumentation for at ”Brændeovnsshoppen” var indarbejdet som kendetegn for klagerens virksomhed. Endeligt blev det gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ikke var i strid med domænelovens § 12, stk. 1 eller markedsføringslovens § 18.

 

Det blev i forbindelse med nævnets afgørelse for det første lagt til grund, at ”Brændeovnsshoppen” alene er en beskrivende betegnelse for en virksomhed, der handler med brændeovne og lignende varer. På baggrund heraf fandt nævnet ikke belæg for at give klageren medhold i sin påstand om, at dennes kendetegn skulle have tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn. Nævnet fandt dog at klagerens virksomhed nyder beskyttelse efter markedsføringslovens § 18, der forbyder erhvervsdrivende at benytte kendetegn, der kan forveksles med andre erhvervsdrivendes kendetegn. Da klagerens kendetegn alene er af beskrivende karakter medfører indklagedes registrering dog ikke en overtrædelse af bestemmelsen, idet princippet om god markedsføringsskik er overholdt.

 

På baggrund heraf fandt nævnet ikke at indklagedes registrering af domænenavnet på nogen måde er retsstridig overfor klageren, hvorfor indklagede fortsat kan benytte sig af domænet.