Google har den 14. september 2010 ændret sine retningslinjer for brugen af keywords i Google AdWords.

AdWords er de sponsorerede links, som ofte dukker op i højre side eller foroven, når man foretager en søgning i Google. De er baseret på, at annoncører køber nogle keywords, hvorefter deres annonce bliver vist, når der søges på disse keywords.

Fremover er det ikke muligt for varemærkeindehavere at få Google til at lave en generel blokering for brug af deres varemærker i AdWords. Det er i stedet kun muligt for rettighedshavere at klage til Google over annoncer, hvor et varemærke bliver brugt på en måde, som - ifølge rettighedshaveren - udgør en krænkelse i henhold til varemærkelovgivningen. Den blotte brug af andres varemærker som keyword til AdWords annoncer kan altså ikke forhindres.

Ændringen kommer på baggrund af nogle domme fra EU-domstolen i 2010. Bl.a. har domstolen slået fast, at Google ikke krænker rettighedshaveres varemærker ved at lade andre købe keywords som er identiske med disse varemærker. Annoncøren derimod må dog fortsat ikke benytte varemærket i sin annonce på en måde, som udgør en krænkelse af dette varemærke.

Med andre ord så er det altså annoncøren der skal iagttage andres varemærkerettigheder. Det er sandsynligvis også derfor, at Google har valgt at åbne helt op for køb af keywords med muligheden for at indgive klage over specifikke annoncer.