Den automatiske hastighedskontrol (ATK) intensiveres betydeligt. Som et led heri er færdselsloven blevet ændret.

ATK indebærer, at trafikanten ikke bringes til standsning og foreholdes forseelsen. Det har hidtil været administrativt tungt og forbundet med visse retssikkerhedsmæssige problemer at identificere føreren af køretøjet.

Derfor er reglerne ændret, således at der nu er et såkaldt betinget objektivt ejeransvar, der muliggør, at bøden i sager, hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 %, som altovervejende hovedregel kan sendes til ejeren. Det gælder i de tilfælde, hvor sanktionen alene er bøde. Hastighedsovertrædelser, der indebærer klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud er således ikke omfattet.

I praksis betyder det, at politiet umiddelbart efter registreringen af forseelsen fremsender en bøde til ejeren af køretøjet, herunder virksomheder, der står som registrerede ejere af firmabiler.

Virksomheden hæfter for betaling af bøden, medmindre medarbejderen erkender at have været fører på gerningstidspunktet. Erkender medarbejderen forseelsen, skal dette meddeles politiet, og ejeren vil herefter ikke blive pålagt ansvar.

Lovændringen aktualiserer opdatering af virksomhedernes personalepolitik/ansættelseskontrakter vedrørende anvendelse af virksomhedens biler.

Det vil være hensigtsmæssigt, at det tydeligt fremgår, at medarbejderne er forpligtet til at overholde hastighedsgrænserne, og at manglende iagttagelse af reglerne kan have ansættelsesretlige konsekvenser. Det kan desuden med fordel overvejes explicit at forbeholde sig ret til at foretage modregning i medarbejderens løn.

Lovændringen træder i kraft pr. 1. februar 2015

 

Den automatiske hastighedskontrol (ATK) intensiveres betydeligt. Som et led heri er færdselsloven blevet ændret.

ATK indebærer, at trafikanten ikke bringes til standsning og foreholdes forseelsen. Det har hidtil været administrativt tungt og forbundet med visse retssikkerhedsmæssige problemer at identificere føreren af køretøjet.

Derfor er reglerne ændret, således at der nu er et såkaldt betinget objektivt ejeransvar, der muliggør, at bøden i sager, hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 %, som altovervejende hovedregel kan sendes til ejeren. Det gælder i de tilfælde, hvor sanktionen alene er bøde. Hastighedsovertrædelser, der indebærer klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud er således ikke omfattet.

I praksis betyder det, at politiet umiddelbart efter registreringen af forseelsen fremsender en bøde til ejeren af køretøjet, herunder virksomheder, der står som registrerede ejere af firmabiler.

Virksomheden hæfter for betaling af bøden, medmindre medarbejderen erkender at have været fører på gerningstidspunktet. Erkender medarbejderen forseelsen, skal dette meddeles politiet, og ejeren vil herefter ikke blive pålagt ansvar.

Lovændringen aktualiserer opdatering af virksomhedernes personalepolitik/ansættelseskontrakter vedrørende anvendelse af virksomhedens biler.

Det vil være hensigtsmæssigt, at det tydeligt fremgår, at medarbejderne er forpligtet til at overholde hastighedsgrænserne, og at manglende iagttagelse af reglerne kan have ansættelsesretlige konsekvenser. Det kan desuden med fordel overvejes explicit at forbeholde sig ret til at foretage modregning i medarbejderens løn.

Lovændringen træder i kraft pr. 1. februar 2015