Hvordan straffes vold, der går ud over sportens grænser, og hvor går grænserne for, hvad man skal acceptere som atleter? De sidste år har budt på flere civile retssager om vold i sport. Et par opsigtsvækkende sager fortæller, at grænsen for hvad der i ’sportens navn’ er tilladt – eller ikke tilladt – hele tiden ændres.

 Der er meget på spil, når atleter er i kamp. Udsigten til prestige, penge og en karriere efter livet som sportsstjerne, får mange til at overskride grænserne for det tilladte. Voldelige handlinger – der normalt ville kunne straffes af domstolene - bliver normalt kun straffet efter sportens egne regler. Der bliver sjældent anlagt sager ved domstolene, og konsekvensen begrænser sig derfor til advarsler, udvisninger, strafpoint, karantæne eller udelukkelse. Selvom der sker anmeldelse til politiet og sagen indledes ved domstolene, ses det ofte, at voldshandlingerne ikke straffes (eller straffes mildt) - dels fordi handlingen har fundet sted i sportsligt regi, dels fordi forholdet som regel sanktioneres i sporten.

 

Accept af risiko

Straf bliver kun aktuelt, hvis overgrebet overskrider grænsen for begrebet ’accept af risiko’. Begrebet understreger, at man som atlet er klar over, at der er en vis risiko forbundet med at dyrke sport. Dette betyder, at politi og domstole ser med milde øjne på overgreb, der har fundet sted under sportsudøvelsen. Grænsen afhænger af sportens karakter. Det er oplagt, at der er forskel på, hvilken fysisk kontakt som accepteres i henholdsvis roning, fodbold eller taekwondo. Et eksempel er fodboldspilleren Christian Poulsens knytnæveslag mod svenskeren Markus Rosenberg i 2007. Episoden var dokumenteret af tv-billeder, men politiet besluttede ikke at rejse tiltale – formentlig fordi slaget fandt sted i kampens hede.

 

Virkelighedens vold i sport

Der findes en række offentliggjorte danske domme om vold i sport. Episoderne er alle fra fodbold, håndbold eller ishockey – altså holdsport. Den højeste straf, der er givet i Danmark, er 20 dages ubetinget fængsel, da en ishockeyspiller blev dømt for grov vold. Han slog en modspiller i hovedet med sin stav under en kamp. Dommen er forholdsvis mild, hvilket med rettens ord skyldes ”at volden har fundet sted under en ishockeykamp og således må bedømmes i lyset af en sådan kamps tætte og kontante karakter”. I Holland blev fodboldspilleren Rachid Bouaouzan i 2008 idømt et halvt års betinget fængsel, da en særligt grov tackling resulterede i at modspilleren blev invalideret. Det seneste danske eksempel er vinterens omfattende medieomtale af fodboldspilleren David Nielsen, der modtog en voldsdom for et overfald på holdkammeraten Allan Gaarde. Dommen var bemærkelsesværdig, fordi straffesagen blev indledt på grund af David Nielsens erkendelser i selvbiografien ”Sorte Svin”.

 

Undgå at blive voldsmand

Fysiske konfrontationer i sport kan altså få fatale konsekvenser, hvis domstolene mener, at der er tale om vold i straffelovens forstand. Selvom volden bedømmes mildere, rykkes grænsen hele tiden for, hvad man skal acceptere som atlet. Tendensen er, at domstolene ikke accepterer grove overgreb ’i sportens navn’. Konsekvensen af en eventuel dom er, at atleten bliver voldsmand med en plettet straffeattest og med risiko for at blive dømt til at betale erstatning til offeret. Men atleten er også i mediernes magt – tv-billeder i høj opløsning og slowmotion – kan stemple udøveren for livet.

 

Fredelig kampsport

Formanden for Dansk Taekwondo Forbund, Søren Holmgård Knudsen, forklarer, at kampsport er baseret på en stor grad af disciplin og respekt for både sporten og modstanderen. Udøverne bliver - fra de er helt unge - opdraget til ikke at overtræde sportens grænser. Der er meget kort snor i træningslokalerne, og der lægges vægt på, at man træner ’med hinanden’ - ikke ’mod hinanden’.

Dette påvirker hele kulturen, så grænserne for det tilladte ikke konstant udfordres. I kampsituationer giver selv den mindste forseelse strafpoint og kendelser diskuteres ikke med dommeren, da det blot udløser yderligere strafpoint. Grove overtrædelser medfører karantæne eller bortvisning. Og hvis kampsporten udøves i privat regi, bliver man ekskluderet af klubben.