En navngiven psykiater har været udsat for alvorlig kritik for sit virke, og har nu fået dom for at have fejldiagnosticeret en patient.

Psykiateren har udfærdiget ikke mindre end 227 speciallægeerklæringer til brug for Arbejdsskadestyrelsen afgørelse af erstatningssager. Speciallægeerklæringerne er en meget central del af det grundlag, som Arbejdsskadestyrelsen træffer sin afgørelse ud fra.

Alligevel har Arbejdsskadestyrelsen besluttet, at man ikke selv vil gennemgå de mange afgørelser, hvor den udskældte psykiater har bidraget med speciallægeerklæringer. Argumentet lyder, at afgørelserne træffes på baggrund af samtlige sagens oplysninger, hvoraf speciallægeerklæringen kun er én bestanddel af.

Man skal således selv være aktiv, hvis man ønsker at få sin sag revurderet.

Kilde: Dr.dk