SPØRGSMÅL:
Jeg står med overvejelser om at købe bolig. Da jeg er 1. gangs køber er jeg lidt usikker på, hvordan sådan en bolighandel foregår. Jeg har hørt flere steder fra, at jeg skal have en advokat med ind over, mens andre siger at ejendomsmægleren står for det hele. Jeg vil gerne vide om det er nødvendigt med advokat og i så fald hvorfor?

SVAR:
Når du skal købe fast ejendom bliver du først og fremmest mødt med et hav af dokumenter om boligens fysiske og juridiske forhold. Dokumenterne kan gemme på mange ubehagelige overraskelser og det er ikke altid, at alle oplysninger er lige lette at gennemskue og overskue rækkevidden og konsekvensen af.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsmægleren som har boligen til salg, er hyret af sælgeren og varetager således først og fremmest sælgers interesser. Ejendomsmægleren kan således ikke yde dig nogen egentlig rådgivning som køber, men nogle ejendomsmæglere kan principielt godt gennemføre handlen.

Det er derfor op til dig selv som køber, at gennemgå alle forhold omkring ejendommen og til dette kan jeg kun anbefale dig at tage kontakt til en advokat, så du derved sikrer, at vigtige oplysninger og forhold ved ejendommen ikke overses.

Købsaftalen og advokatforbehold Købsaftalen (tidligere kaldet slutsedlen) er den juridiske kontrakt mellem sælger og køber. Købsaftalen fastlægger altså de nærmere vilkår for handlen og er derfor handlens vigtigste dokument. Købsaftalen binder såvel køber som sælger ved deres underskrift.

Din underskrift på en købsaftale bliver bindende når sælger også har skrevet under. Du vil dog kunne fortryde handlen inden 6 dage mod at betale en godtgørelse på 1 pct. af købesummen. Det er altså penge som du ikke får noget for. Jeg vil derfor anbefale alle huskøbere at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen, sådan at handlens indgåelse er betinget af, at advokaten kan godkende handlen.

Det optimale er naturligvis at inddrage advokaten inden du skriver under på købsaftalen, men der kan jo være tilfælde hvor din underskrift haster (f.eks. fordi der er andre interesserede købere til boligen), men skriv aldrig under uden at få indsat et advokatforbehold. På den måde får du mulighed for at overveje købet igen, når du har hørt advokatens syn på sagen.

Det kan f.eks. være, at advokaten har fundet ud af, at der er tinglyst en servitut, som begrænser rådigheden over ejendommen, eller at der er en nedgravet olietank som forurener grunden og som køber herefter hæfter for oprensning af, hvis ikke der er taget forbehold om sælgers hæftelse herfor ved handlen. 

-----

Hvis du køber bolig sammen med din ægtefælle eller samlever, skal I huske at sikre hinanden. Ellers kan dødsfald eller skilsmisse få store konsekvenser for de efterladtes boligsituation. Derfor bør I tage stilling til, hvad der skal ske med huset og jeres formue, hvis I går fra hinanden, eller hvis/når én af jer dør.

Såfremt vi gennemgår handlen med dig, eller enhver anden køber, er der inkluderet en gennemgang af jeres situation i øvrigt, samt rådgivning om hvordan I sikrer jer selv, hinanden og jeres eventuelle børn bedst muligt.