Sø- og Handelsretten har netop afsagt dom i en principiel prøvesag vedrørende privates køb af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer over internettet.

I sagen havde en privatperson i en kinesisk internetbutik til privat brug købt et ur, som han vidste, var en kopi af Rolex GMT-Master II. SKAT havde ved toldkontrol suspenderet frigivelsen af (dvs. tilbageholdt) uret, idet der var mistanke om, at det var piratkopieret og varemærkeforfalsket.

Sø- og Handelsretten fandt det bevist, at uret var en slavisk kopi af Rolex GMT-Master II, hvorpå der var anbragt varemærker, som var identiske med eller ikke umiddelbart kunne skelnes fra Rolex’ gyldigt registrerede varemærker, således at uret var en piratkopieret og varemærkeforfalsket vare.  Fremstillingen af uret og påsætningen af varemærkerne var sket erhvervsmæssigt og uden samtykke fra rettighedsindehaveren og fandtes at have krænket Rolex’ ophavsret og varemærkerettigheder efter de regler, som gælder i Danmark. 

Det var uden betydning herfor, at uret var købt med henblik på privat brug heraf. Køberen dømtes til at afstå uret til statskassen uden erstatning.