Hertil er svaret som udgangspunkt nej.

Kører du fx i grøften, fordi det er glat, er det normalt svært at få erstattet skader, der sker på dig selv.

Når der er tale om et solouheld, dvs. at der ikke er andre biler involveret i ulykken, er du ofte ikke forsikret, og kan derved ikke opnå godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Den ”eneste” godtgørelse du evt. kan opnå er godtgørelse for varigt mén, hvis du har en ulykkesforsikring.

Når man har været udsat for et solouheld, dækker kaskoforsikringen bilen. Og ansvarsforsikringen dækker automatisk skaderne på eventuelle passagerer – men som fører af bilen får du ikke dækket dine personskader, fordi man som fører ikke er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Er du derimod involveret i en ulykke med en modpart, er det modpartens forsikring, der dækker dine skader.

Det er ansvarsforsikringen, som skal dække godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt erstatning for tab af erhvervsevne. Disse erstatninger/godtgørelser kan ikke kræves af ens ulykkesforsikring. Hos ulykkesforsikringen kan kun opnås godtgørelse for varigt mén.

Man skal derfor overveje at tegne en førerforsikring, som giver ret til godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne, såfremt der ikke er en ansvarlig skadevolder.