Efter den sønderlemmende kritik af Arbejdsskadestyrelsen sidste sommer har Kammeradvokaten den 23. april offentliggjort en ny undersøgelse af kvaliteten af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

Undersøgelsen konkluderer, at der er sket markante forbedringer.

Temaet for undersøgelsen er ligesom sidste år, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen vurderes at få medhold, såfremt sagen indbringes for domstolene.

Sidste år lå dét tal på 49 %, og i den nye undersøgelse ligger det på 90 %.

Undersøgelsen bygger på 50 tilfældigt udvalgte sager, hvor der er truffet afgørelse om erhvervsevnetab.