Incotermsregler 2010 fastlægger købers og sælgers forpligtelser ved levering af salgsgenstande i henhold til en købs- og salgsaftale. Det er de autoritative regler, der bestemmer, hvordan omkostninger og risiko fordeles mellem parterne. Incotermsreglerne inkorporeres overalt i verden i købs- og salgskontrakter. Der er nu fremkommet incoterms 2010 med ikrafttræden 01.01.2011.

De første Incoterms kom i 1936.

Incoterms 2010 opdaterer reglerne vedrørende levering og reducerer reglerne fra 13 til 11.

Der er indført 2 nye regler DAT og DAP.

Disse nye regler har erstattet reglerne i Incoterms 2000 DAF, DES, DEQ og BBU.

DAT angiver Delivered at Terminal (leveret i terminal).

DAP angiver Delivered at Place (leveret angivet plads).

De 2 nye regler kan anvendes ved enhver transportform.

Samtidig har Incoterms fået en ny underskrift: ”ICC regler om brug af indenlandske og internationale salgsklausuler”. Dette skyldes en stadig mere hyppig anvendelse, dels at handlende ofte anvender Incotermsreglerne i ren nationale handler, dels en øget anvendelse i USA, hvor man tidligere benyttede transport- og leveringsklausuler i Uniform Commercial Code.