Ny procesrente, nyt kompensationsbeløb ved for sen betaling og ny frist for kredittid.

Som følge af, at der pr. 1 marts 2013 er foretaget en ændring af renteloven (bek. nr. 105 af 31. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling) kan der nu opkræves en højere morarente), ligesom der overfor erhvervsdrivende debitorer kan kræves et nyt administrationsgebyr – ud over rykkergebyrerne. Herudover er der fastsat regler for ensidige ændringer af betalingsbetingelser.

 

Forhøjet rentesats:

Den normale rente, som maksimalt kan kræves overfor forbrugere og overfor andre (hvis ikke andet er aftalt) kaldes for morarenten eller procesrenten. Denne rentesats er for tilgodehavender, der forfalder fra den 1. marts 2013 forhøjet med 1 procentpoint. Det vil sige, at renten beregnes som Nationalbankens udlånsrente + 8 %.

Det anbefales overfor erhvervsdrivende, at der senest i forbindelse med handlens indgåelse aftales en højere morarente på f.eks. 2 % pr. løbende måned. Dette kan eksempelsvis ske i en ordrebekræftelse eller i salgs- og leveringsbetingelserne. Bemærk at fremsættelse af et rentekrav over rentelovens morarentesats er ugyldigt, da vilkåret så ikke er aftalt mellem parterne!

 

Nyt kompensationsbeløb:

Renteloven er også på baggrund af et EU direktiv ændret således, at der nu indføres en ny mulighed for at opkræve et fast "kompensationsbeløb" hos ens debitorer, når debitor er erhvervsdrivende og ikke betaler til tiden.  Kompensationsbeløbet kan kræves hos debitor uanset, om der har været afholdt omkostninger til at rykke ved forsinket betaling eller ej.  Kravet forfalder straks betalingsmisligholdelsen er indtrådt. Det er således ikke et krav, at der forinden er rykket for betaling. Kompensationsbeløbet kan kun pålægges, såfremt kravet forfalder til betaling efter den 1. marts 2013.

Det anbefales, at beløbet medtages i første rykkerskrivelse, eller i hvert fald første rykkerskrivelse, hvor der også sker pålæg af (det sædvanlige) rykkergebyr  på kr. 100,00.

Størrelsen på kompensationsbeløbet er kr.  310,00 og kan opkræves udover almindelige rykkergebyrer på kr. 100,0 og inkassoomkostninger.

 

Betalingsfrist:

Som følge af, at et større antal virksomheder på urimelig vis ensidigt har ændret deres betalingsbetingelser og har presset deres leverandører til at acceptere lange kredittider, er der som noget nyt fastsat begrænsende regler herfor.  

Fra den 1. marts 2013 kan der maksimalt fastsættes en betalingsfrist på 30 dage. Der findes dog en undtagelse hertil, nemlig såfremt kreditor 1) udtrykkeligt har godkendt en længere betalingsfrist, og 2) betalingsfristen ikke er urimelig over for kreditor.  Et ensidigt diktat om hvornår man vil betale, som flere store danske virksomheder har meldt ud, er således ikke længere muligt. Denne undtagelse gælder ikke, hvor skyldner er en offentlig myndighed, som således skal betale senest 30 dage efter levering. Reglen om betalingsfrister gælder ikke i aftaler med forbrugere. Hvornår en sådan aftale er om betaling efter 30 dage er urimelig, kan ikke siges med sikkerhed, og vil skulle afgøres af domstolene.