Reglerne for udarbejdelse af tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringers dækningsomfang er nu ændret. Ændringerne er primært lavet for at give huskøbere en endnu bedre indsigt i husets fysiske tilstand. Fremover vil tilstandsrapporterne bl.a. skulle indeholde oplysninger om fugtmålinger, tagets restlevetid og vvs- og elinstallationernes funktion, ligesom de nye regler betyder, at tilstandsrapporten også skal inkludere et obligatorisk eltjek. 

Samtidig udvides minimumsdækningen på ejerskifteforsikringer, så huskøbere er bedre dækket end efter de nugældende regler. Fremover vil ejerskifteforsikringen f.eks. omfatte fugt/skimmel og ulovlige elinstallationer.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. februar 2012. Der arbejdes fra lovgivers side i øjeblikket på at få lavet en overgangsordning, så tilstandsrapporter udarbejdet efter de nugældende regler kan benyttes i en 6-måneders-periode, efter at de nye regler er trådt i kraft.