Reglerne om huseftersynsordningen er blevet væsentligt ændret pr. 1. maj 2012.

Det medfører, at der er sket ændringer i kravene til tilstandsrapporten, samt dækningen på en eventuel ejerskifteforsikring.

Der skal som noget helt nyt udarbejdes et el-tjek omfattende alle bygninger på ejendommen. Rapporten skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatør på et godkendt skema.

En almindelig ejerskifteforsikring vil fremover indeholde dækning for skader på el- og VVS-installationer i de handlede bydninger. Ligeledes sækker forsikringen nu skader opstået efter udarbejdelse af rapporten og frem til overtagelsesdagen. Dækningen forudsætter stadig, at forholdet ikke er omfattet.

Den bygningssagkyndige skal sammen med tilstandsrapporten udlevere en hustypebeskrivelse, som generaliseret beskriver hustypens væsentligste karakteristika. Endvidere skal restlevetiden for bygningernes tag beskrives.

Konsekvensen af ændringerne er, at sælger nu kan blive frigjort for ansvaret for mangler ved ejendommens el- og VVS-installationer. Køber får på den anden side et bedre kendskab til ejendommen, samt en bedre forsikringsdækning. Ulempen ved det hele er, at omkostningerne ved tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen stiger væsentligt.