Hvis der sker et olieudslip, kan det blive en dyr affære. Lever olietanken og rørsystemet ikke op til de fastsatte regler og krav, skal boligejeren selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. Det er derfor vigtigt, at du som boligejer eller boligkøber sikrer dig, at boligens olietank er lovlig.

Ansvarsforsikring for olietanke

For villatanke er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring og forsikringen bliver automatisk tegnet, når man får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark. Forsikringsselskabet kan imidlertid afvise at dække skaden ved olieudslip, hvis olietanken eller rørsystemet er ulovlig. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at din olietank og installation opfylder lovens krav.

Mange private olietanke skal sløjfes

En lang række tanke skal på grund af aldersgrænserne tages ud af brug og sløjfes i år.

Hvis der eksempelvis er tale om en overjordisk olietank af stål fra før 2000 skal den tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret - dog tidligst påkrævet den 31. august 2008. Også tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal være taget ud af brug senest 31. august i år.

Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der.

Pas på når du køber hus

Som boligkøber skal man passe på, at man ikke uforvarende kommer til at hænge på en ulovlig tank eller til at stå med en olietank, som skal sløjfes inden for ganske kort tid.

Det er derfor også vigtigt, at det fremgår af købsaftalen, hvornår en eventuel olietank skal sløjfes, og om den manglende forsikringsdækning, hvis sløjfningen ikke sker rettidigt. Som køber bør man også vide, hvad det indebærer af ansvar at overtage en ulovlig olietank.

Det er generelt set meget vigtigt, uanset om man er køber eller sælger, at man ved præcist hvilket ansvar man har i forbindelse med en bolighandel. Uklare opfattelser af ansvarsforholdet er nemlig lige præcis det, som typisk giver anledning til tvister mellem køber og sælger. Det er samtidig den slags tvister, som kan forpeste tilværelsen for begge parter i flere år efter, at ejendommen er solgt og købt.

Af samme grund er det vigtigt, at køber har sin egen uafhængige rådgiver, da sælgers rådgiver – ejendomsmægleren – har en ganske naturlig interesse i, at holde sælger ansvarsfri samt i at nedtone evt. problematiske forhold, så handelen kan blive gennemført og ejendomsmægleren kan få sit salær. Som køber skal man derfor altid huske på, at sælgers ejendomsmægler kun kan og må rådgive sælger – aldrig køber!

Der registreres en olieskade fra en privat olietank hver anden dag!

Tal fra oliebranchen viser, at der registreres olieskade fra en privat olietank hver anden dag. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der ofte er tale om meget dyre skader. Det koster nemlig hurtigt en formue at få renset en olieforurenet grund. Det er derfor af særdeles stor betydning, at man som boligejer sørger for, at ens olietank opfylder lovens krav og dermed at den udskiftes omgående, hvis den jf. loven er for gammel. Det er selvfølgelig dyrt at udskifte en olietank, men det er for intet at regne mod de udgifter, der er forbundet med oprensning af en olieforurenet grund, såfremt forsikringen ikke dækker.

BOLIGadvokatens gode råd

Til boligejere

Find ud af hvor gammel din olietank er, og om den er omfattet af lovens krav om sløjfning (se mærkeskilt på tanken eller tankattesten)

Er du i tvivl om tanken opfylder kravene, så få udført et miljøtjek af en skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Sæt dig ind i lovens krav på www.mst.dk

Til boligkøbere

Ejendomsmæglerne anvender i dag i købsaftalerne en række standardfraser omkring olietanke, som i de fleste tilfælde betyder, at køber står med hele ansvaret. Det er derfor meget vigtigt, at du sammen med din BOLIGadvokat vurderer, om du kan acceptere denne risiko og konsekvenserne heraf eller om punktet skal forhandles.