Følgende betingelser skal være opfyldt før, at der kan opnås fradrag.

  1. Den fradragsberettigede skal være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb.
  2. Arbejdet skal være udført på en helårsbolig, som på tidspunktet for arbejdets udførelse er fast bopæl for den fradragsberettigede. Det er underordnet, om det er en ejerbolig eller en lejebolig.
  3. Arbejdet skal være udført af en virksomhed som er momsregistreret i Danmark eller et EU/EØS-land eller hvis der er tale om rengøring, børnepasning, havearbejde m.v., at personen der udfører arbejdet er over 18 år, og at vedkommende er fuldt skattepligtig i Danmark eller et EU/EØS-land.
  4. At den fradragsberettigede både indberetter det fradragsberettigede beløb og hvem der har udført arbejdet.
  5. At arbejdet er udført i perioden mellem 1. juni 2011 og 31. december 2013.

Fradraget kan maksimalt udgøre kr. 15.000,00 pr. voksent husstandsmedlem pr. år. Dvs. at også hjemmeboende børn over 18 år kan få del i fradraget.

Det er alene håndværkerens arbejdsløn, der kan fradrages. Ikke materialeudgifter.

Det er underordnet, hvornår aftalen er indgået, og hvornår arbejdet er iværksat. Alt arbejde som håndværkeren udfører efter den 1. juni 2011 vil være fradragsberettiget. Håndværkeren bør derfor foretage en opgørelse pr. 1. juni 2011 over arbejde udført forud for skæringsdagen, således at efterfølgende arbejdsløn kan fradrages.

De arbejder der er omfattet er som følger (listen er udtømmende):

   
   

Almindelig rengøring

1

 

Vask af flader i boligen

2

 

Aftørring af flader i boligen

3

 

Rengøring af toilet

4

 

Rengøring af bad

5

 

Støvsugning

6

 

Gulvvask

7

 

Boning

8

 

Opvask – i forbindelse med anden rengøring

9

 

Rensning af tæpper

10

 

Rensning af gardiner

11

 

Rensning af persienner

12

 

Vask af tæpper

13

 

Vask af gardiner

14

 

Vask af persienner

15

 

Vinduespudsning udvendig

16

 

Vinduespudsning indvendig

   

Børnepasning i hjemmet

17

 

Babysitning

18

 

Hente børn fra daginstitution

19

 

Hente børn fra skole

20

 

Hente børn fra fritidsklub

21

 

Hente børn fra fritidsaktivitet

22

 

Bringe børn til daginstitution

23

 

Bringe børn til skole

24

 

Bringe børn til fritidsklub

25

 

Bringe børn til fritidsaktivitet

   

Almindeligt havearbejde mv.

26

 

Græsslåning

27

 

Hækklipning

28

 

Lugning

29

 

Beskæring af træer

30

 

Beskæring af buske

31

 

Snerydning

   

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

   

Boligens ydre rammer

32

 

Reparation af tag, herunder tagrender og afløb

33

 

Renovering af tag, herunder tagrender og afløb

34

 

Isolering af tag, herunder tagrender og afløb

35

 

Udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb

36

 

Reparation af tagrender

37

 

Renovering af tagrender

38

 

Isolering af tagrender

39

 

Udskiftning af tagrender

40

 

Reparation af afløb

41

 

Renovering af afløb

42

 

Isolering af afløb

43

 

Udskiftning af afløb

44

 

Reparation af ruder

45

 

Reparation af vinduer

46

 

Reparation af terrassedøre med glas

47

 

Udskiftning af ruder

48

 

Udskiftning af vinduer

49

 

Udskiftning af terrassedøre med glas

50

 

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

51

 

Reparation af yderdøre

52

 

Reparation af terrrassedøre

53

 

Udskiftning af yderdøre

54

 

Udskiftning af terrrassedøre

55

 

Reparation af ydervægge

56

 

Maling af ydervægge

57

 

Isolering af ydervægge

58

 

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede

59

 

Fornyelse af dræn

60

 

Etablering af dræn

61

 

Radonsikring

62

 

Installation af solfangere

63

 

Installation af solceller

   

Boligens indre rammer

64

 

Reparation af køkken

65

 

Reparation af bad

66

 

Fornyelse af køkken

67

 

Fornyelse af bad

68

 

Gulvarbejder

69

 

Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer

70

 

Installation af ventilation

71

 

Forbedring af ventilation

72

 

Installation af afløbsinstallationer

73

 

Forbedring af afløbsinstallationer

74

 

Reparation af vandinstallationer

75

 

Udskiftning af vandinstallationer

76

 

Reparation af elinstallationer

77

 

Fornyelse af elinstallationer

78

 

Reparation af oliefyrskedler

79

 

Reparation af gasfyrskedler

80

 

Reparation af varmeanlæg

81

 

Udskiftning af oliefyrskedler

82

 

Udskiftning af gasfyrskedler

83

 

Udskiftning af varmeanlæg

84

 

installering af varmestyringsanlæg

85

 

Udskiftning af varmestyringsanlæg

86

 

Udskiftning af fjernvarme units

87

 

Reparation af fjernvarme units

88

 

Installation af varmepumper

89

 

Installation af jordvarmepumper

90

 

Malerarbejder

91

 

Tapetserarbejder