Hvad er en elektronisk generalforsamling?

Normalt forbinder man en generalforsamling med et fysisk møde hvor selskabets ejere osv. møder op fra nær og fjern for at gennemgå en dagsorden. Det er de færreste som ved, at man gerne må afholde møderne elektronisk.

Man kan afholde to former for elektroniske generalforsamlinger. Både en delvis og en fuldstændig.

Delvis elektronisk generalforsamling

Denne form for generalforsamling er karakteriseret ved, at den kun anvendes som supplement til den originale generalforsamling, altså skal der stadig afholdes en fysisk. Dette er praktisk hvis en kapitalejer eksempelvis bor i udlandet, således at kapitalejeren ikke behøver at være fysisk tilstede, men stadig kan anvende sin stemmeret.

Fuldstændig elektronisk generalforsamling

Ved denne form erstatter den elektroniske generalforsamling den normale generalforsamling således, at der ikke er mulighed for fysisk fremmøde. Dette er praktisk hvis kapitalejerne kommer fra vidt forskellige steder i landet og udlandet. På den måde kan selskabet og kapitalejerne både spare tid og penge.

Det er dog en række krav som skal opfyldes:

  • Det skal fremgå af indkaldelsen hvordan kapitalejerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen
  • Selskabets centrale ledelsesorgan er ansvarlig for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis
  • Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at lovens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes mht. kapitalejernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen
  • Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke kapitalejere der deltager i generalforsamlingen
  • Samt hvilken kapital og stemmeret de enkelte kapitalejere repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne

Det centrale ledelsesorgan kan fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, eksempelvis om systemet skal fungere både til PC og Mac osv.

Derudover er det lovens almindelige bestemmelser om afholdelse af generalforsamling, der finder anvendelse.