Skattemæssige foranstaltninger for nybyggeri og byggegrunde

Skattelempelse ved investering i udlejningsejendomme, salg af byggegrunde og visse gavedispositioner.

Det første trin på skatteskalaen er afskaffet. Fra nu af beskattes indkomster ved 9.690 euro pr. person med 14 %. De øvrige skattemæssige foranstaltninger sigter efter at puste liv i byggeriet og at iværksætte en energimæssig omlægning og grøn vækst. Der gives en håndsrækning til økonomien enten ved en sænkelse af skatten eller lempeligere afgifter. Disse foranstaltninger sendes til afstemning inden udgangen af 2014, og som de øvrige år risikerer de at blive ændret.

Salg af byggegrunde

Ejerne af en byggegrund tilskyndes til at sælge deres grund. Ordningerne vedrører de salgsaftaler, der underskrives pr. 1. september og frem. Disse handler fritages for indkomstskat efter 22 år og ikke længere efter 30 år. Der indføres yderligere et undtagelsesvist stort bundfradrag på 30 % for salgsaftaler, der indgås mellem 1. september 2014 og 31. december 2015.

Hvis du giver en gave

For at stimulere boligbyggeriet og afhjælpe familiernes boligbehov, fritager regeringen i 2015 gaver, der vedrører byggegrunde for gaveafgifter på op til 100.000 euro. Gavemodtager skal forpligte sig til at bygge en ny bolig på grunden inden for de efterfølgende fire år. Franskmændene tilskyndes til at foretage yderligere gavedispositioner med henblik på at købe nye boliger. Det er muligt at blive fritaget for afgifter, hvis man giver en gave på den fulde ejendomsret til en ny bolig, der aldrig har været beboet. Det maksimale beløb er 100.000 euro for gaver til børn eller ægtefælle (45.000 euro for gaver til søskende og 35.000 euro i øvrige tilfælde.) Gavebrevet skal underskrives den 1. januar 2015 eller derefter, og der skal opnås byggetilladelse mellem september 2014 og december 2016.

Hvis du har købt en bolig med henblik på at leje den ud

Privatpersoner, der køber en ny bolig den 1. september 2014 eller derefter, og lejer den ud, har ret til en variabel skattenedsættelse afhængig af, hvor længe deres engagement varer: 12 %, hvis de udlejer den i 6 år, 18 %, hvis de udlejer i 9 år og 21 % i 12 år (ejendomsinvesteringsforeninger (SCIP) drager også fordel af ordningen.)  Man kan udleje boligen til sine forældre eller børn.

Hvis du bygger om

Fradraget stiger til 30 % af udgifterne til energibesparende renovering.