Der er tale om et koncernforhold hvis et kapitalselskab opnår bestemmende indflydelse over eksempelvis et andet kapitalselskab gennem besiddelse af kapitalandele. Det vil altså sige, der er tale om to forskellige selskaber som rent erhvervsmæssigt vil agere som helhed og ikke to separate juridiske enheder.

I selskabsloven findes der derfor bestemmelser som gør sig gældende netop ved ovennævnte forhold.

I denne blog vil vi fokusere på de juridiske bestemmelser som definerer et koncernforhold. I senere blogs vil vi forklare lidt om, de forskellige love og regler som gælder særligt for koncernforhold.

I henhold til den nye selskabslov koncernforhold er der tale om et koncernforhold, når et moderselskab har beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftmæssige beslutninger. Dette kan for eksempel ske hvis moderselskabet ejer mere end halvdelen af kapitalandelene i datterselskabet.

En meget vigtig note til at folk der overvejer at starte et koncernforhold er, at et datterselskab kun kan have ét direkte moderselskab. Hvis to eller flere selskaber opfylder selskabslovens kriterier om koncernforhold, er det selskabet som udøver den faktiske bestemmende indflydelse. Hvis to uafhængige selskaber har bestemmende indflydelse i et tredje selskab, er der ikke længere tale om koncernforhold, men derimod et joint venture som kan give anledning til mange problemer og tvister.

Husk også selskabernes regnskabsår skal være sammenfaldende.