Et skuffeselskab er det samme som et færdigregistreret selskab. Det er et selskab som er stiftet, har fået et CVR-nr. og er registreret med en adresse, direktion osv. Færdigregistrerede selskaberer inaktive indtil de sælges til drift af en virksomhed.

Når selskabet overdrages til en ny ejer bliver det omregistreret med nye oplysninger såsom nyt navn, formål og ledelse.

Skuffeselskaber har fået deres navn fordi man tidligere, efter at have registreret selskabets oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, opbevarede det i en skuffe typisk hos et advokatfirma, indtil det blev solgt videre. Nu registreres selskaberne online og deres respektive dokumenter opbevares digitalt.

Færdigregistrerede selskaber er smarte fordi købere af selskabet kan få oplyst et CVR-nr. med det samme. Endvidere kan man stifte færdigregistrerede selskaber og sælge dem videre nogle år senere, hvilket både kan give juridiske og regnskabsmæssige fordele.

Følgende historiske redegørelse af landsretssagfører Per Stakemann kan findes i Ugeskrift for Retsvæsen 8. december 1990:

Stakemann, Per, 1990, UfR, Skuffeselskab, Gads forlag