Som idrætsudøver er det vigtigt, at du ved, hvilke rettigheder og pligter du har, når du er ansat på kontrakt.

Når det gælder ansættelseskontrakter er alle i Danmark omfattet af de samme regler. Kontrakter, hvor idrætsudøvere modtager betaling for at dyrke sport for en klub, er normalt ansættelseskontrakter – uanset hvad kontrakten bliver kaldt. Det er vigtigt, at en række punkter bliver beskrevet korrekt – ellers risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse til den ansatte.

 

Navn og adresse

Dit navn og din klubs navn og adresse skal fremgå af kontrakten. Ved ansættelse i fusionsklubber eller klubber med professionelle overbygninger mv., er det vigtigt at vide, hvem der er arbejdsgiver.

 

Arbejdsstedet

Som idrætsudøver yder du normalt en arbejdsindsats både til træning og i turnering. Ofte træner du forskellige steder, ligesom turneringer foregår ude og hjemme. Dine forskellige træningssteder skal fremgå af kontrakten ligesom klubben skal slå sine forventninger til dig, som udøver i forbindelse med turneringer fast.

 

Stillingsbeskrivelse

Kontrakten bør slå fast, at du kun er ansat til at dyrke sport, ligesom det skal fremgå, hvis du har andre forpligtelser for klubben.

 

Begyndelsestidspunkt

Tjek også at tidspunktet for ansættelsens begyndelse er angivet præcist. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om der i den konkrete idrætsgren er regler for, hvornår på året du kan skrive kontrakt.

 

Varighed

Varigheden af samarbejdet skal fremgå af kontrakten. Typisk er kontrakter i sportens verden tidsbegrænsede, f.eks. to eller tre år.

 

Ferie

Ferielovens regler gælder for alle lønmodtagere. Alle har altså ret til ferie. I forbindelse med klubskifter kan der opstå en lang række problemer, hvor feriepenge ikke bliver betalt, eller hvor udøveren ikke er opmærksom på, at der ikke er optjent ret til ferie med løn i den nye klub.

 

Opsigelse

Det er vigtigt at længden af din og de andre opsigelsesvarsler fremgår af kontrakten. Ofte er sportskontrakter uopsigelige i en periode, f.eks. for en sæson. Uanset at rimeligheden af uopsigelige kontrakter jævnligt bliver diskuteret, er sporten p.t. bygget op om denne uopsigelighed – både sportsligt og økonomisk.

 

Løn

Den aftalte løn og tidspunktet for udbetaling skal være angivet, herunder tillæg, bonus og andre goder, f.eks. pension, fri bil eller fri bolig.

 

Arbejdstid

Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal stå i kontrakten. Sport er et af de erhverv, hvor der ikke er faste arbejdstider. Træning, kamp og kommercielle forpligtelser er ofte forskellige fra uge til uge. Din arbejdstid skal derfor beskrives så godt som muligt, herunder særlige aftaler om fridage eller frihed i øvrigt.

 

Overenskomst

Eventuelle overenskomster skal være oplyst i kontrakten. For tiden er der ingen overenskomster i dansk sport, men spillerforeningen for fodbold og håndbold arbejder på at indføre overenskomster.

 

Øvrige væsentlige vilkår

Ifølge loven skal alle andre væsentlige vilkår være beskrevet.Det kunne være regler om løn under sygdom eller løn under skadesforløb (bemærk at der er forskel). Det kunne også være aftaler om transfer, sign-on fee, personlige rettigheder (f.eks. brug af fotos eller navn i markedsføring og regler om egne sponsorer), beklædning, overdragelse af rettigheder til reklame på tøj og forsikring. De væsentlige vilkår er i praksis alt, hvad der er vigtigt for enten din klub eller dig som udøver. I en række idrætsgrene er der standardkontrakter, som skal bruges for at en spiller kan opnå ret til at optræde i den nationale liga. Selvom det er standardkontrakter er det dog vigtigt at huske, at alle aftalte vilkår skal fremgå af kontrakten. Også selvom der ikke umiddelbart er plads til det.