Ved stiftelse af eller køb af aktier og anparter i et selskab ophører de penge, som ejeren indskyder, med at være ejerens. Det bliver til selskabets penge. Ejeren får aktier eller anparter i stedet for sit indskud. Det er meget vigtigt at være klar over, at når det er blevet til selskabets penge, så kan der kun disponeres over dem på selskabets vegne og altså ikke i privat regi for ejerkredsen.

Selskabet må som udgangspunkt ikke stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for sine ejere. Dette skal man være opmærksom på, hvis man er eneejer og samtidig direktør i selskabet, da enhver udbetaling af løn i så fald kun er lovlig, hvis der foreligger en skriftlig ansættelseskontrakt mellem selskabet og direktøren.