Ifølge den danske hvidvaskningslov gælder der meget specifikke regler for hvem der må stifte selskaber på vegne af andre. Ifølge loven er det kun tilladt for advokater, statsautoriserede og registreret revisorer samt ”udbydere af tjenesteydelser til virksomheder” at oprette selskaber på vegne af klienter.

Den sidste type virksomhed der udbyder tjenesteydelser til virksomheder skal dog være registeret i det særlige hvl-reg.dk register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

Sker der anmeldelse om opstart af virksomhed uden denne godkendelse vil anmeldelsen blive afvist. Ligeledes er ulovlig stiftelse af selskaber strafbelagt og kan efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blive anmeldt til politiet.

Der er som udgangspunkt altid fristende at vælge den billigste udbyder af selskabsoprettelse, men sørg altid for at tjekke hvem du anvender.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersøger både anmeldelser og registreringer for at kontrollere om den er foretaget af personer som har den korrekte tilladelse.