Skal advokaten, ejendomsmægleren eller din onkel forestå den digitale tinglysning af overdragelsen?

eller tør du handle bolig uden uafhængig advokatrådgivning?

 Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med en hushandel og en af dem er hvem der skal varetage købers interesser i forbindelse med handlen når det digitale skøde skal tinglyses.

Hvis din onkel, en god bekendt eller sælgers ejendomsmægler skal stå for det digitale skøde, rejser det spørgsmålet om der i forbindelse med handlen er udøvet forsvarlig uafhængig rådgivning. 

Uafhængig rådgivning fra advokaten

Den uafhængige rådgivning som advokaten yder ved gennemgang af bl.a. købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, ejerskifteforsikringtilbud, referater og budgetter fra ejerforeninger, finansieringstilbudene samt handlens bilag i øvrigt, sikrer dig langt bedre mod ubehagelige overraskelser. Man kan sige at det er boligadvokaten der skal tage forbeholdene på dine vegne i en handel og også gøre dig opmærksom på ubehagelige konsekvenser af indholdet i en handel. Det er altid lettere at imødegå problemerne før de opstår end at skulle i retten. Husk advokaten repræsenterer kun dig og dine interesser og er oven i købet ansvarsforsikret. 

Hvad betaler man egentlig for?

Selve skødeberigtigelsen er kun en lille del af berigtigelsen – det man betaler advokaten for er først og fremmest advokatrådgivningen. En berigtigelse hos direkte advokater - skødekontoret koster kr. 8.500,00 inkl. moms for en køber inkl. ubegrænset rådgivning i forbindelse med handlen og uanset hvor meget tid advokaten bruger i forbindelse med berigtigelsen. Typisk vil der være inkluderet et møde med køber på ca. 1 time, hvor alle handlens væsentligste aspekter gennemgås.

Hvad skal/bør du gøre i forbindelse med køb af bolig - advokatforbehold?

Således bør du enten få handlen gennemgået hos uafhængig advokat inden du skriver under på købsaftalen eller få indføjet et advokatforbehold hvis du skriver under inden advokaten har gennemgået handlen, hvor købsaftalen er betinget af advokatens godkendelse af handlen i sin helhed – det sikrer dig langt bedre.

 Et advokatforbehold kan lyde som følger:

"Nærværende handel er betinget af at direkte advokater - skødekontoret kan godkende denne i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde inden den XX."

Hvis du vil vide mere

- er du altid velkommen til at kontakte os på 70 105 105 eller på et af vore kontorer i Ålborg, Randers, Århus, Silkeborg, Horsens, Vejle, Kolding, Odense eller København eller www. skoedekontoret.dk