Det spørgsmål vil mange skadelidte formentlig stille sig selv. Og svaret er: ”Ja det kan du muligvis godt”.

Udgangspunktet er, at personer, der udsættes for eksempelvis en trafikulykke, en arbejdsskade eller udsættes for en anden form for ulykke, kan få udbetalt erstatning.

I nogle tilfælde vil det dog kræve, at ulykken skyldes en anden persons fejl.

Også den som er skyld i en trafikulykke kan få udbetalt erstatning.

Det betyder, at selvom den skadelidte bærer en del af eller hele ansvaret for ulykken, kan den skadelidte muligvis alligevel godt få erstatning.

”Det var min egen skyld, og så kan jeg jo ikke få erstatning”. Dette ræsonnement kan ofte lyde meget fornuftigt i den skadelidtes øre, men ofte er det helt forkert.

Hvorvidt den skadelidte selv bærer en del af eller hele ansvaret har ikke betydning for, hvorvidt den skadelidte er berettiget til erstatning, men det kan få betydning for erstatningens størrelse. Her er det vigtigt, at man som skadelidt har en advokat med speciale i personskade til at rådgive sig.

Det er især i sager omkring motorkøretøjer og hundeansvar, at de skadelidte snyder sig selv.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der er i den type sager gælder et objektivt ansvar. Dvs. at den skadelidte kan gøre et ansvar gældende overfor en modpart, selvom vedkommende ikke var skyld i ulykken.

Det kan lyde hårdt, at man kan gøre modparten ansvarlig, selvom vedkommende ikke var skyld i ulykken, men her skal man være opmærksom på, at modparten har en pligt til at tegne en ansvarsforsikring.

Det er således vigtigt, at man som skadelidt ikke snyder sig selv for en erstatning, blot fordi man antager, at man ikke er berettiget hertil, når man selv var helt eller delvist skyld i ulykken.