Ønsker du at øge dit selskabs midler eller frigøre likviditet – samt bevare kontrol i dit selskab, kan du med fordel opdele kapitalen i A- og B-ejerandele med differentieret stemmevægt.

Beslutning om opdeling af ejerandelene i kapitalklasser sker på generalforsamling. Det bliver herefter indført i vedtægterne og ejerbogen hvilke rettigheder der knytter sig til kapitalandelene, hvilken stemmevægt de har samt om de har repræsentationsret.

Opdeling kan være attraktivt i en række scenarier. Ønskes eksempelvis at bringe en passiv investor ind i selskabet kan dette blandt andet ske ved opdeling og efterfølgende afhændelse af de stemmeløse ejerandele. For at opveje ulempen ved ikke at være berettiget til at stemme tillægges B-aktier ofte fortrinsvis ret til udbytte og kaldes derfor præferenceaktier.

I aktieselskabsloven, hvilken nu er erstattet af den moderniserede selskabslov, var kapitalklasser tilladt men begrænset til stemmedifferentiering op til 1:10. Med den nye lov er dette lempet, og det er sågar tilladt at oprette stemmeløse kapitalandele.