Med dalende indtjening er risikoen stor, for at selskabet mister kapital.

Er du medlem af ledelsen – som direktør eller bestyrelsesmedlem – har du et ansvar for at selskabets kapitalberedskab al tid er forsvarligt.

Det vil sige, at du til enhver tid er forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at selskabet har tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Er tabet så stort, at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, skal du sikre, at der bliver afholdt en generalforsamling. Den skal holdes senest 6 måneder efter, at det (burde) konstateres, at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital.

Den tegnede kapital, er den selskabskapital, der er oplyst i vedtægterne.

• For aktieselskaber er minimumsselskabskapitalen 500.000 kr.
• For anpartsselskaber er minimumsselskabskapitalen 50.000 kr.
• For iværksætterselskaber er minimumsselskabskapitalen 1 kr.

På generalforsamlingen skal direktøren (eller bestyrelsen, hvis en sådan findes) redegøre for selskabets økonomiske stilling, og forslå tiltag, der bør træffes. I yderste konsekvens kan et tiltag være, at selskabet bør opløses.

I forbindelse med generalforsamlingen skal du være opmærksom på, at der er krav til indholdet af indkaldelsen og til afholdelse af generalforsamlingen.

Hvis selskabets regnskab bliver revideret, skal revisor afgive supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen, hvis ledelsen ikke har reageret inden for 6-måneders-fristen.