Et kapitalselskab kan som udgangspunkt vælge mellem to eller tre ledelsesstrukturer alt afhængigt om det er et ApS eller A/S.

I et anpartsselskab skal der altid være en direktion bestående af mindst et medlem. Direktionen kan ydermere suppleres med en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Dog er der indskrænkende regler for hvorvidt medlemmer direktionen også kan være medlemmer af bestyrelsen og tilsynsrådet samt hvilke poster de kan have.

Der er således tre ledelsesstrukturer at vælge imellem i et anpartsselskab:

  1. En direktion alene
  2. En direktion samt en bestyrelse
  3. En direktion samt et tilsynsråd

I aktieselskaber skal der være enten en bestyrelse eller et tilsynsråd bestående af mindst tre medlemmer. I aktieselskaber gælder der ligeledes begrænsninger for om et medlem af direktionen må være medlem af bestyrelsen.

I aktieselskaber er der således kun to ledelsesstrukturer at vælge imellem:

  1. En direktion samt en bestyrelse
  2. En direktion samt et tilsynsråd