Tyskland har vedtaget en ny lov om databeskyttelse, hvorefter der kun må sendes reklamemails til kunder, der udtrykkeligt og skriftligt har indvilliget i at modtage dem.

Det betyder, at kunden udtrykkeligt f.eks. pr e-mail skal have meddelt, at han er interesseret i at modtage newsletter.

Overtrædelse af loven er belagt med bøde.

Loven er gældende fra 1. september 2012.