Den 01.10.2010 trådte nye regler for fusionskontrol i kraft.

Hidtil har fusioner kun skulle anmeldes, når de fusionerende virksomheders samlede omsætning oversteg 3,8 mia. kr. Denne grænse er nu sat mærkbart ned til en samlet omsætning på 900 mio. kr., og at mindst to af de deltagende virksomheder hver har en omsætning på mindst 100 mio. kr.

Som hidtil er anmeldelse en gyldighedsbetingelse for fusionen, som ikke må gennemføres, før konkurrencemyndighederne godkender det.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde på baggrund af de tidligere grænseværdier under 10 anmeldelser om året. Dette tal forventes at stige mærkbart som led i sænkningen af grænseværdierne. Det betyder, at rådgivere for også mellemstore virksomheder skal være opmærksomme på de nye regler.

For at undgå, at de nye regler bliver en administrativ stor byrde for både myndighederne og virksomhederne, er der indført en særlig forenklet procedure, hvis det på forhånd vurderes, at fusionen vil kunne gennemføres uden større konkurrenceretlige betænkeligheder. Den forenklede procedure indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil kunne godkende en fusion indenfor 25 dage.

Konkurrencestyrelsen har udgivet en vejledning om de nye regler, som kan hentes på www.konkurrenceogforbrugerstyrelsen.dk

 

Fakta

• Loven trådte i kraft den 01.10. 2010

• Virksomhedernes samlede omsætningskrav ændres fra 3,8 mia. kr. til 900. mio. kr.

• Mindst 2 af virksomhederne har en omsætning på 100. mio. kr.

• Der indføres en forenklet godkendelsesprocedure for uproblematiske fusioner.

• Fusionen må ikke gennemføres, før den er godkendt.