Går du og overvejer at stifte et selskab på den anden side af sundet, er der en række forskelle på den danske og den svenske selskabslov. Nedenfor er der tre eksempler på forskelle i de to lovgivninger.

1. kapitalkravet

I Danmark er kravet til selskabskapitalen DKK 500.000,00 eller 80.000,00 alt afhængigt af om det er et aktieselskab eller et anpartsselskab. I Sverige derimod har aktiebolag et kapitalkrav på SEK 50.000,00 og publika aktiebolag har et kapitalkrav på kr. 500.000,00. Det vil derfor i teorien være muligt at stifte et aktiebolag med SEK 50.000,00 i kapital og derefter oprette en filial i Danmark.

2. Ledelsen

I Dansk selskabsret er det lovligt for et anpartsselskab kun at have 1 direktør. Hvis man i et svensk selskab ønsker kun at have 1 direktør, er det lovkrav, at der også vælges en suppleant. Man kan dog undlade at vælge en suppleant, såfremt der er 3 personer i selskabets ledelse (enten direktion eller bestyrelse). Det betyder, at der som minimum skal være to personer tilknyttet til et svensk selskab.

3. Tilknytning til Sverige

I svenske selskaber skal der være tilknyttet en person som er bosat i Sverige. Det betyder, at hvis en person der er bosat i Danmark ønsker at etablere virksomhed i Sverige skal der registreres en delgivningsbar person der er bosat i Sverige.