Ny Vestre Landsretsdom af den 09. december 2011 slår fast, at køberne af en fast ejendom kan rette et krav mod sælgerne, som selv havde opført en kampestensmur, der efter overtagelsen af ejendommen begyndte at falde sammen.

Sælgerne havde inden salget af ejendommen selv opført en kampestensmur på en stor del af grunden, men muren blev ikke udført håndværksmæssigt korrekt. Efter overdragelsen begyndte muren flere steder at skride, hvorfor køberne anlagde sag mod sælgerne. Der var i sagen uenighed om, hvem der skulle betale for udbedring af muren, hvilket ville andrage en sum på ca. kr. 172.000,00, ligesom der var tvist om, hvorvidt sælgerne havde oplyst køberne om, at der var tale om selvbyg. I købsaftalen var der desuden indføjet følgende vilkår: "Køber færdiggør selv påbegyndt haveanlæg og resterende udvendig malearbejde", hvilket kunne indikere, at køberne var vidende om, at sælgerne havde opført muren.

Byretten i Kolding afsagde dom til fordel for sælgerne, da Retten fandt det bevist, at køberne inden købet fik oplyst, at det var sælgerne selv, der havde opført kampestensmuren, og at sælgerne ikke var fagkyndige i forhold til dette arbejde. Dertil var det afgørende, at der i købsaftalen stod, at køberne selv skulle færdiggøre det pågældende haveanlæg, hvorfor Retten mente, at forholdet omkring kampestensmuren måtte have været drøftet mellem parterne. Endvidere nævnes det, at køberne ikke kunne forvente, at muren var opsat håndværksmæssigt korrekt, hvorfor de skulle have undersøgt forholdene nærmere, hvis det var en væsenligt forudsætning for køberne.

Køberne ankede dommen til Landsretten, som nåede frem til det stik modsatte resultat, og fandt, at sælgerne var ansvarlige for manglerne. Vigtigt er det her at holde for øje, at der i tidsperioden mellem Byrettens og Landsrettens afgørelse var en supplerende syns- og skønsforretning, hvor syns- og skønsmanden bl.a. bemærkede, at støttemuren var en såkaldt "funktionsmur", og altså ikke en "pyntemur". Med andre ord indebærer dette, at en mur ikke ville kunne undværes, da ejendommens højde og placering i forhold til omgivelserne kræver en løsning på optagning af terrænspringene. Syns- og skønsmanden mente desuden, at et sammenbrud af muren ville kunne betyde store sætninger og nedstyrtning af jord.

Landsretten lægger i deres afgørelse navnlig vægt på, at muren, efter syns- og skønsmandens vurdering, ikke ville kunne undværes, at muren ikke er opbygget håndværksmæssigt korrekt og at der er væsentlige mangler. Herefter nævner Landsretten det for sagen helt centrale, at da sælgerne har forklaret, at de byggede kampestensmuren uden nærmere at undersøge, hvorledes dette skulle gøres, da er de erstatningsansvarlige overfor køberne, uanset om de til køberne havde oplyst, om der var tale om selvbyggerarbejde eller ej.

Hvad kan vi så lære af denne sag? Jo - såfremt man giver sig i kast med "gør-det-selv-arbejde" på sin ejendom, er det vigtigt først at undersøge, hvordan arbejdet udføres fagmæssigt korrekt - særligt, når der er tale om byggerier, der har en egentlig funktion, og således ikke bare er til pynt. Alternativet kan være, at man som sælger af en ejendom kommer til at hæfte for efterfølgende mangler, uanset, at man inden salget har nævnt, at man selv har stået for det pågældende byggeri og ikke har haft den nødvendige ekspertise.