Det bliver muligt at stifte et selskab, et såkaldt iværksætterselskab, med en kapital på 1 krone, som dog skal indbetales kontant.

Selskabet skal som andre selskaber registreres i Erhvervsstyrelsen og således have et CVR-nr.

Ifølge lovforslaget, der foreligger, skal iværksætterselskabet henlægge 25 % af efterfølgende års overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil man har nået en anpartskapital på kr. 50.000,00.

For år tilbage skulle et anpartsselskab minimum have en anpartskapital på kr. 125.000,00. Dette blev reduceret til kr. 80.000,00 og forventes nu reduceret yderligere til kr. 50.000,00.

Når iværksætterselskabet har opnået en egenkapital på kr. 50.000,00 og kan fremsætte fornøden dokumentation herfor, kan det benytte betegnelsen anpartsselskab eller forkortelsen ApS.

Muligheden for stiftelse af selskaber med begrænset ansvar og en startkapital på 1 krone er et led i ønsket om større iværksætteri i Danmark, men det er også udtryk for den konkurrence, vi også på dette område er i med andre lande, hvorved bemærkes, at en del andre europæiske lande også har selskabsformer, hvor der ikke er krav om indbetaling af en mindstekapital.