Må et selskab under stiftelse indgå forpligtelser eller erhverve sig rettigheder? Som hovedregel opnår et selskab først retssubjektivitet ved registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket betyder, at det som udgangspunkt ikke kan indgå aftaler.

Selvfølgelig findes der dog enkelte undtagelser til reglen.

Ifølge selskabsloven kan der efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, men før registreringen, indgås aftaler på selskabets vegne. I denne situation er det dog dem, som har indgået aftalen på selskabets vegne som hæfter solidarisk. Når selskabet bliver registreret overtager det så de rettigheder og forpligtelser som følger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Det fremgår også klart af loven, at den som indgår forpligtelsen på vegne af selskabet skal gøre det klart for den anden part, at aftalen indgås på vegne af et selskab under stiftelse. Hvis dette ikke oplyses overfor modparten, kan modparten hæve aftale indtil selskabet er registeret. Ligeledes kan modparten hæve aftalen såfremt registreringen bliver nægtet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller hvis anmelderen ikke overholder de officielle frister.

Ligeledes er det vigtig at holde sig for øje, at den automatiske overførsel af de indgåede aftaler til selskabet indebærer også de forfaldne og måske misligholdte aftaler. I den forbindelse kan et selskab blive registreret på trods af det måske har tabt væsentlige dele af sin selskabskapital.