Den 1. marts 2011 træder 2. fase af den nye selskabslov i kraft. Det er herefter kun reglerne om rekonstruktion og reglerne om et ejerregister, som ikke er trådt i kraft. Ikrafttrædelsestidspunktet for disse regler kendes endnu ikke, men reglerne om rekonstruktion forventes sat i kraft i 2011, mens ikraftrædelsen af reglerne om et ejerregister formentlig har en lidt længere tidshorisont.