Hvad er et S.M.B.A.-selskab, og hvornår kan man med fordel benytte det som selskabsform i stedet for et ApS eller et A/S?
S.M., Ishøj

SVAR:
Et S.M.B.A. betyder et selskab med begrænset ansvar. Et sådant selskabs nærmeste slægtning er et A.M.B.A og F.M.B.A (Andelsselskab med begrænset ansvar og Forening med begrænset ansvar).
 

Ønsker man at etablere et sådant selskab, sker det ved at man udarbejder stiftelsesdokument, godkender nogle vedtægter og selskabet skal for at kunne erhverve rettigheder og forpligtelser være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter de gældende regler herom.
 

Selskabsformen, der ikke er særlig kendt i Danmark, er anderledes end for anpartsselskaber og aktieselskaber.
 

Her skal kort nævnes nogle af forskellene.
 

Der skal være tale om, at selskabet har til formål at fremme deltagerne økonomiske interesse gennem erhvervsmæssig drift. Der skal være tale om en erhvervsmæssig drift. Den erhvervsmæssige drift skal være tilstede i hele selskabets levetid, men absolut også på tidspunktet for dets stiftelse.
 

Det afgrænser sig til aktie og anpartsselskaber ved, at deltagerne skal have indflydelse i selskabet uanset eventuel indskudt kapital. (Der er ikke krav om indskud af nogen minimumskapital).

Stemmeretten i selskabet knytter sig således til en personlig indsats, og er således uafhængig af den enkelte deltagers kapitalindskud og også uafhængig af fx omsætning af selskabet.


Udgangspunktet er således, at der er lige stemmeret uanset kapitalindskud. Vedtægterne skal indeholde almindelige vedtægtsmæssige bestemmelser. Der skal dog som minimum være to stiftere af selskabet og to aktive deltagere i dette. De skal være aktive ved stiftelsen og under hele selskabets virke. Såfremt man indsætter et familiemedlem som passivdeltager i virksomheden, kan dette efter styrelsens opfattelse eventuelt medføre et hæftelsesgennembrud og altså et personligt ansvar for den pågældende part.
 

Der skal være tale om en vekslende deltagerkreds, baserende sig på relativt objektive kriterier, og altså ikke blot overladt til direktionens frie skøn. Det skal være relativt let at komme ind og ud af selskabet.
 

Som det fremgår af anførte, er der en betydelig forskel mellem et S.M.B.A. og et anpartsselskab. Mange lader sig friste af at kunne etablere en selvstændig juridisk person uden noget kapitalindskud, og overser foran anførte, herunder at man ikke har indflydelse, som man har indskud, at man ikke fuldt ud kan bestemme ind- og udtræden af selskabet.


Et godt eksempel på et selskab, der er særdeles egnet til at være et S.M.B.A. vil være det lokale vandværk.