Skjult reklame i P4 for isbutikken ParadIS.

Radio- og TV-nævnet har den 12. marts 2010 truffet afgørelse i en sag om skjult reklame i P4 for isbutikken ParadIS.

Programmet Café Hack på P4 havde den 24. april 2009 et indslag om netop ParadIS, hvori i en medarbejder fra isbutikken medvirkede. Indslaget handlede om salget af is i sommersæsonen og bl.a. hvordan ParadIS selv har egen isproduktion. Undervejs i udsendelsen blev ParadIS fremhævet adskillige gange. Bl.a. faldt følgende udtalelse fra ParadIS medarbejderen:

"Jeg tror det er en kombination af at vi står med en god is, altså vi laver vores is hver evig eneste morgen i vores baglokaler som vi lige hørte, og så har vi et bredt udvalg."

Nævnet fandt at bl.a. denne udtalelse ikke kunne anses som almindelig lytteroplysning om kultur, livstil eller forbrug, men at der var tale om skjult reklame for ParadisIS. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at det ikke er afgørende hvor der er ydet vederlag eller ej fra ParadisIS.