Pr. 1. juli ændres momsangivelsens rubrik B. Ændringen har betydning for dig, hvis du har salg til andre EU-lande.

Ved salg til andre EU-lande skal du således være opmærksom på, at der sker en opdeling af rubrik B på følgende måde:

  • Rubrik B-varer, EU-salgsangivelse. I denne rubrik medtages værdien uden afgift af le-verancer af varer til registrerede købere i andre EU-lande
  • Rubrik B-varer, ikke EU-salgsangivelse. I denne rubrik medtages:

    1. værdien uden afgift af leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virk-somheder og private forbrugere i andre EU-lande
    2. værdien uden afgift af installation og montering af varer i andre EU-lande
    3. værdien uden afgift af fjernsalg af varer til andre EU-lande
  • Rubrik B-ydelser. I denne rubrik medtages værdien uden afgift af leverancer af ydelser til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for momsen på ydelserne.

Hvis du udfylder rubrik B-varer EU-salgsangivelse og/eller rubrik B-ydelser, skal du indsende listeangivelse. 

Listeangivelsen for perioder der begynder den 1. juli 2011 eller senere, skal som hovedregel indsendes hver måned (mulighed for dispensation, hvis visse betingelser er opfyldt). 

Fristen for indsendelse er den 25. i den følgende måned, f.eks. skal listeangivelsen for juli 2011 indsendes den 25. august 2011.