Tidligere hed det arveafgift, - i dag hedder det boafgift. Men hvor stor en del af kagen er det egentlig, staten får, når man arver?

I dag findes der tre forskellige boafgiftsklasser: I den ene betales der ingen boafgift. I den anden betales der boafgift på 15 % udover et bundfradrag. I den tredje betales der både boafgift og tillægsboafgift, i alt mellem 25 % og 36,25 %.

Ingen afgift

Denne afgiftsklasse omfatter kun afdødes ægtefælle samt en række velgørende institutioner og foreninger.

Kun boafgift

I denne afgiftsklasse betales 15 % i afgift af det beløb, der ligger ud over et bundfradrag på kr. 264.100,- (2011-tal). Der er tale om et samlet bundfradrag for hele boet og altså ikke for hver enkelt arving. Hvis arvingerne f.eks. er afdødes 3 børn, får de hver en trediedel af bundfradraget og skal dermed hver især betale 15 % i afgift af det beløb, der ligger ud over de først 88.033 kr. af deres arv.

Denne afgiftsklasse omfatter afdødes nære pårørende. Det gælder først og fremmest afdødes børn og børnebørn m.v., afdødes forældre samt afdødes samlever. Afdødes samlever er dog kun omfattet af denne klasse, hvis afdøde enten har boet sammen med samleveren i mindst 2 år eller har eller venter barn med samleveren.

Afgiftsklassen omfatter derudover afdødes svigerbørn, afdødes ægtefælles børn (stedbørn), afdødes tidligere ægtefælle samt under visse omstændigheder afdødes plejebørn. Afdødes søskende hører derimod hjemme i den dyreste afgiftsklasse. 

Boafgift og tillægsboafgift

Denne afgiftsklasse omfatter alle andre personer end de, som falder ind under de to allerede nævnte afgiftsklasser. Det vil for eksempel sige afdødes søskende, bedsteforældre, plejeforældre samt nevøer og niecer m.fl.

I denne afgiftsklasse beregnes der først en boafgift på 15 % efter det almindelige bundfradrag. Dernæst beregnes der en tillægsboafgift på 25 % af hele arven uden bundfradrag, - dog ikke af den allerede beregnede boafgift. Derved vil den samlede afgift, der skal betales, ligge på mellem 25 % og 36,25 %, afhængigt af boets størrelse.