EU-Domstolen har den 6. september 2011 afsagt dom omkring AMBI’en igen. Dommen kan give mulighed for tilbagebetaling af den AMBI, som virksomheder ikke fik tilbagebetalt i 1990’erne.

Danske virksomheder med ansatte betalte i perioden 1988 til 1991 AMBI (ArbejdsMarkeds-Bidrag) til Staten. Dagældende AMBI blev af EU-Domstolen allerede i 1992 dømt for ulovlig.

Skattemyndighederne behandlede derfor i 90’erne sager om tilbagebetaling af AMBI’en til virksomheder.

Men skattemyndighederne betalte ikke hele AMBI’en tilbage. Skattemyndighederne modregnede værdien af visse andre arbejdsgiverafgifter, som Regeringen fjernede ved indførslen af AMBI’en.

Denne modregning var ikke lovlig ifølge gældende EU-regler. Det har en række virksomheder nu fået dom for og kan se frem til tilbagebetaling af resterende AMBI og renter fra SKAT.

Kan I også få AMBI retur i dag?
Der er stor usikkerhed om, hvorvidt andre virksomheder, som indbetalte AMBI tilbage i 1988 til 1991, også kan få tilbagebetalt den resterende AMBI nu, hvor skattemyndighedernes praksis er dømt for ulovlig.

Deloitte undersøger naturligvis, om andre virksomheder kan søge AMBI tilbagebetalt.

Vi har taget kontakt til SKAT for at få en udmelding, ligesom Deloittes egen juridiske afdeling (Legal Services) undersøger, om krav er forældet.

Deloitte anbefaler derfor, at kunder venter med at træffe beslutninger om at rette krav mod SKAT. Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi melder ud, hvis der sker afgørende nyt inden næste Deloitte Fokus.

Har I betalt AMBI tilbage i 1988-1991, er I velkomne til at kontakte os, så vi hurtigst muligt kan komme i kontakt med jer, når vi har nyt.