Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har modtaget en rapport fra et nedsat ekspertudvalg med 27 nye forslag til en modernisering af arbejdsskadesystemet.

Ekspertudvalget har bl.a. foreslået, at den skadelidte får en tidligere og bedre koordineret indsats, hvor også arbejdsgiver inddrages aktivt. Målet er at fastholde den skadelidte på arbejdsmarkedet.

Der skal derfor også ske en tidligere afklaring af den skadelidtes arbejdsevne og en hurtigere afgørelse om erstatningens størrelse. Sidstnævnte vil også mindske det pres, som den skadelidte og familien oplever omkring det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Udvalget foreslår at sætte en række tidsfrister for Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagerne, hvilket imidlertid bl.a. vil kræve tilførsel af ressourcer.

Beskæftigelsesministeren vil nu indgå i drøftelser med arbejdsmarkedets parter og derefter med Folketinget.

Det bliver spændende at følge arbejdet - og ikke mindst se resultatet - da mange af vores klienter oplever det langsommelige arbejdsskadesystem som en meget stor stressfaktor, der ofte er med til at forlænge sygeforløbet.